chrome

function getChromeVersion() {
  var arr = navigator.userAgent.split(' ');
  var chromeVersion = '';
  for(var i=0;i < arr.length;i++){
    if(/chrome/i.test(arr[i]))
      chromeVersion = arr[i]
  }
  if(chromeVersion){
    return Number(chromeVersion.split('/')[1].split('.')[0]);
  } else {
    return false;
  }
}firefox

function getFireFoxVersion(){
  var match = window.navigator.userAgent.match(/Firefox\/([0-9]+)\./);
  return match ? parseInt(match[1]) : 0;
}ie

function IEVersion() {
  var userAgent = navigator.userAgent; //取得浏览器的userAgent字符串
  var isIE = userAgent.indexOf("compatible") > -1 && userAgent.indexOf("MSIE") > -1; //判断是否IE<11浏览器
  var isEdge = userAgent.indexOf("Edge") > -1 && !isIE; //判断是否IE的Edge浏览器
  var isIE11 = userAgent.indexOf('Trident') > -1 && userAgent.indexOf("rv:11.0") > -1;
  if(isIE) {
    var reIE = new RegExp("MSIE (\\d+\\.\\d+);");
    reIE.test(userAgent);
    var fIEVersion = parseFloat(RegExp["$1"]);
    if(fIEVersion == 7) {
      return 7;
    } else if(fIEVersion == 8) {
      return 8;
    } else if(fIEVersion == 9) {
      return 9;
    } else if(fIEVersion == 10) {
      return 10;
    } else {
      return 6;//IE版本<=7
    }
  } else if(isEdge) {
    return 'edge';//edge
  } else if(isIE11) {
    return 11; //IE11
  }else{
    return 0;//不是ie浏览器
  }
}safari(可能不准确或无法执行)
safari浏览器可以参考chrome他们的内核相差无几
safari:webkit内核; chrome:blink内核

function safariChecker(){
  return /AppleWebKit/.test(navigator.userAgent) && !/Chrome/.test(navigator.userAgent);
}
标签: none

添加新评论